График на курсовете по английски език

 

ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪР 2017 г.

Полуинтензивни курсове по английски език от 100 учебни часа

Продължителност

Ниво

Часови пояс

Учебни системи

02.10.17 – 20.12.17г.
понеделник и сряда
x 4 уч. ч.

А1, А2, B1, B2

oт 09:00 до 11:40
oт 14:00 до 16:40
oт 18:30 до 21:10

New New Headway

New English File

Solutions

03.10.17 – 21.12.17г.
вторник и четвъртък
x 4 уч. ч.

A1, A2, B2, C1

oт 9:00 до 11:40
oт 14:00 до 16:40
oт 18:30 до 21:10

New New Headway

New English File

Solutions

01.10.17 – 23.12.17г.
събота и неделя x 4 уч. ч.

A1, A2, B2, C1

от 09:30 до 12:10

от 12:30 до 15:10

New New Headway

New English File

Solutions

 

ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР 2018 г.

Полуинтензивни курсове по английски език от 100 учебни часа

Продължителност

Ниво

Часови пояс

Учебни системи

08.01.18 – 02.04.18г.
понеделник и сряда
x 4 уч. ч.

А1, А2, B1, B2

oт 09:00 до 11:40
oт 14:00 до 16:40
oт 18:30 до 21:10

New New Headway

New English File

Solutions

09.01.18 – 03.04.18г.
вторник и четвъртък
x 4 уч. ч.

A1, A2, B2, C1

oт 9:00 до 11:40
oт 14:00 до 16:40
oт 18:30 до 21:10

New New Headway

New English File

Solutions

06.01.18 – 31.03.18г.
събота и неделя x 4 уч. ч.

A1, A2, B2, C1

от 09:30 до 12:10

от 12:30 до 15:10

New New Headway

New English File

Solutions

 

ПРОЛЕТЕН ТРИМЕСТЪР 2018 г.

Полуинтензивни курсове по английски език от 100 учебни часа

Продължителност

Ниво

Часови пояс

Учебни системи

04.04.18 – 02.07.18г.
понеделник и
сряда
x 4 уч. ч.

А1, А2, B1, B2

oт 9:00 до 11:40
oт 14:00 до 16:40
oт 18:30 до 21:10

New New Headway

New English File

Solutions

04.04.18 - 04.06.18г.
вторник и четвъртък
x 4 уч. ч.

А1, А2, B1, B2

oт 9:00 до 11:40
oт 14:00 до 16:40
oт 18:30 до 21:10

New New Headway

New English File

Solutions

01.04.18 – 01.07.2018.
събота и неделя
x 4 уч. ч

А1, А2, B1, B2

от 09:30 до 12:10

от 12:30 до 15:10

New New Headway

New English File

Solutions

 

ЛЕТНИ ЕДНОМЕСЕЧНИ КУРСОВЕ 2017 г.

Интензивни курсове по английски език от 100 учебни часа

Продължителност

Ниво

Часови пояс

Учебни системи

05.06.17 - 30.06.17
03.07.17 - 28.07.17
01.08.17 - 28.08.17
от понеделник до
петък x 5 уч.ч.

А1, А2, B1, B2

oт 09:00 до 12:20
oт 13:30 до 16:50

New New Headway

New English File

Solutions