График на курсовете по френски език

 

ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪР 2017 г.

Полуинтензивни курсове по френски език от 100 учебни часа

Продължителност

Ниво

Часови пояс

Учебни системи

02.10.17 - 20.12.17г.
понеделник и сряда х  4 уч./ч 

А1, А2, B1

oт 09:00 до 11:40
oт 14:00 до 16:40
oт 18:30 до 21:10

ALTER EGO

03.10.17 - 21.12.17г.
вторник и четвъртък
x 4 уч. ч.

A1, A2, B1

 

oт 9:00 до 11:40
oт 14:00 до 16:40
oт 18:30 до 21:10

ALTER EGO

01.10.17-23.12.17г.
събота и неделя x 4 уч. ч.

A1, A2, B1

 

от 09:30 до 11:40

от 12:30 до 15:10

 

ALTER EGO

 

ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР 2018 г.

Полуинтензивни курсове по френски език от 100 учебни часа

Продължителност

Ниво

Часови пояс

Учебни системи

08.01.18-02.04.18г.

/понеделник и сряда х 4 уч.часа/

 

А1, А2, B1

oт 09:00 до 11:40

  oт 13:30 до 16:10

от 18:30 до 21:10

 

ALTER EGO

09.01.18-03.04.18г.

/вторник и четвъртък х 4 уч.ч/

 

А1, А2, B1

oт 09:00 до 11:40

  oт 13:30 до 16:10

от 18:30 до 21:10

 

ALTER EGO

06.01.18-31.03.18г.

/събота и неделя х 4 уч.ч/

 

А1, А2, B1

oт 09:00 до 11:40

  oт 13:30 до 16:10

от 18:30 до 21:10

 

ALTER EGO

 

ПРОЛЕТЕН ТРИМЕСТЪР 2018 г.

Полуинтензивни курсове по френски език от 100 учебни часа

Продължителност

Ниво

Часови пояс

Учебни системи

04.04.18-02.07.18г.

/понеделник и сряда х 4 уч.часа/

 

А1, А2, B1

oт 09:00 до 11:40

  oт 13:30 до 16:10

от 18:30 до 21:10

 

ALTER EGO

04.04.18-04.06.18г.

/вторник и четвъртък х 4 уч.ч/

 

А1, А2, B1

oт 09:00 до 11:40

  oт 13:30 до 16:10

от 18:30 до 21:10

 

ALTER EGO

01.04.18-01.07.18г.

/събота и неделя х 4 уч.ч/

 

А1, А2, B1

oт 09:00 до 11:40

  oт 13:30 до 16:10

от 18:30 до 21:10

 

ALTER EGO