График на курсовете по немски език

 

ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪР 2017 г.

Полуинтензивни курсове по немски език от 100 учебни часа

Продължителност

Ниво

Часови пояс

Учебни системи

02.10.17-20.12.17г.
понеделник и сряда
x 4 уч. ч.

 

 

02.10.17- 27.11.17г.

понеделник,сряда и петък

А1, А2, B1, B2

от 09:00 до 11:40
oт 18:30 до 21:10

Schritte international
Sicher

Ziel

03.10.17 – 21.12.17г.
вторник и четвъртък
x 4 уч. ч

A1, A2, B2, C1

от 09:00 до 11:40
 

oт 18:30 до 21:10

Schritte international

Sicher

Ziel

01.10.17 – 23.12.17г.
събота и неделя x 4 уч. ч.

A1, A2, B2, C1

 

 от 09:00 до 11:40

от 11:30 до 14:10

Schritte international
Sicher

Ziel

 

ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР 2018 г.

Полуинтензивни курсове по немски език от 100 учебни часа

Продължителност

Ниво

Часови пояс

Учебни системи

08.01.18 – 02.04.18г.
понеделник и сряда
x 4 уч. ч.

 

 

08.01.18- 05.03.18г.

понеделник,сряда и петък

А1, А2, B1, B2

от 09:00 до 11:40
oт 18:30 до 21:10

Schritte international
Sicher

Ziel

09.01.18 – 03.04.18г.
вторник и четвъртък
x 4 уч. ч

A1, A2, B2, C1

от 09:00 до 11:40
 

oт 18:30 до 21:10

Schritte international

Sicher

Ziel

06.01.18 – 31.03.18г.
събота и неделя x 4 уч. ч.

A1, A2, B2, C1

 

 от 09:00 до 11:40

от 11:30 до 14:10

Schritte international
Sicher

Ziel

 

ПРОЛЕТЕН ТРИМЕСТЪР 2018 г.

Полуинтензивни курсове по немски език от 100 учебни часа

Продължителност

Ниво

Часови пояс

Учебни системи

04.04.18 – 02.07.18г.
понеделник и сряда 
х 4 уч. ч.

А1, А2, B1, B2

oт 9:00 до 11:40
oт 14:00 до 16:40
oт 18:30 до 21:10

Schritte international

Sicher

Ziel

04.04.18 - 04.06.18г.
вторник и четвъртък
x 4 уч. ч.

А1, А2, B1, B2

oт 9:00 до 11:40
oт 14:00 до 16:40
oт 18:30 до 21:10

Schritte international
Sicher

Ziel

01.04.18 – 01.07.18г.
събота и неделя x 4 уч. ч.

А1, А2, B1, B2

от 09:30 до 11:40

от 11:30 до 14:10

от 14:30 до 17:10

Schritte international
Sicher

Ziel

 

ЛЕТНИ ЕДНОМЕСЕЧНИ КУРСОВЕ 2017г.

Интензивни курсове по немски език от 100 учебни часа

Продължителност

Ниво

Часови пояс

Учебни системи

05.06.17 - 30.06.17
03.07.17 - 28.07.17

01.08.17 - 28.08.17
от понеделник до петък
x 5 уч.ч.

А1, А2, B1, B2

oт 09:00 до 12:20
oт 13:30 до 16:50

Schritte international
Sicher

Ziel