10 години отдадени на качество и коректност в преподаването!

Сертфикатни изпити - немски език

Притежанието на сертификат е задължително условие за успех за всички,които искат да продължат образованието си в Германия  или за тези,които искат да повишат професионалната си квалификация и умения.

ЕФ ЕЛ СИ подготвя за следните сертификатни изпити:

TestDaF-успешното полагане на този международно признат изпит е необходимо за следване,обменни програми и специализации. За да се регистрирате за изпита по интернет,посетете www.testdaf.de

DSH-сертификатенизпит,удостоверяващ владеенето на немски език с цел следване в немски и австрийски университети.

По време на обучението си курсистите научават стратегии за бързо и правилно решаване на изпитните компоненти.

Подготовката за международните изпити се провежда по най-добрите учебни помагала на издателствата Hueber и Langenscheidt.

Ние гарантираме перфектната Ви подготовка и представяне!

Сертификационни изпити по немски език    Сертификационни изпити по немски език    Сертификационни изпити по немски език

ISO 9001:2015 CERTIFICATION

 

Абонамент за новини

Съгласявам се личните ми данни да бъдат обработени за целите бюлетина